De Grosmolen


Deze wipmolen uit 1640 werd gebruikt om de Voorofse- of Grospolder te bemalen. Tot 1956 was de molen in bedrijf, daarna raakte hij in verval. In 1966 en 1967 is de Grosmolen grondig gerestaureerd, maar door het gedaalde polderpeil ligt het scheprad te hoog om nog effectief te kunnen malen. Als de wieken draaien kunt u de molen met zijn karakteristieke rode bovenhuis bezichtigen. Molen is te bezoeken als de wieken draaien.
28891